෴....ආයුබෝවන්....෴

Sunday, January 2, 2011

Who you are makes a difference වෙනස ගැන තවත් එක් ලස්සන කතාවක්හැමදාම කතා කර‍ණ වෙනස ගැන තවත් එක් ලස්සනම ලස්සන කතාවක්.
UWU අපේ කට්ටිය මේක හොඳට දන්නව ,මතකයිනෙ We are different from others.
මේ කතාව අපේ වෙබ් එකේම පලවිච්ච දෙයක් නිසා අනිත් හැමෝටමත් කියන්න හිතුන,අපේ කට්ටියත් තාම බැලුවෙ නැත්තන් හැමෝම මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිත් ඒ වෙනස විඳගන්නකෝ

Who you are makes a difference!

මේක කියවලා හිතුන දේවල් ලියන්නකො ඔන්න ඔත්න ඔතන පහලින්

No comments: