෴....ආයුබෝවන්....෴

Friday, December 31, 2010

2011 වාසනාවන්ත සුභ නව වසරක් ...........


ආදරයේ සොඳුරු හැඟුමින නැලවෙනා
බිඳුනු තැවුනු සිත් සාමයෙන් සැනසෙනා
යහපත් චේතනා සිත් තුල පීදෙනා
නැවුම් වසරට ගෙනෙමි සුපැතුම් සතොසිනා

~ ශෂික සඳරුවන් ~


No comments: